Hurra for de frivillige

Så har de været i gang igen! De frivillige. Næsten hver eneste dag gøres der et eller andet. Der arbejdes på klubhus, arealer omkring banen, der introduceres nye medlemmer, laves turneringer og hjemmesiden opdateres o.m.a.

Her et par billeder fra arbejdet med at renholde parkeringspladsen og Lars/Preben kører jord til det nye 17. tee-sted.

Kontakt Inger Margrethe Stubbergaard eller sekretariatet, hvis du også kan give en hånd med en gang imellem.

Den 14. oktober afholder klubben den årlige udvalgsturnering som en ekstra tak til alle de frivillige.