Ny manager ansat

Bestyrelsen har den store glæde at kunne meddele, at der er ansat en ny klubmanager. Merethe Skyum starter allerede i stillingen den 15. december 2023, så der således også kan foretages en overlevering fra Bo Jensen, inden han fratræder ved årsskiftet.

Merethe har tidligere været beskæftiget med salg og marketing. Mange vil kende Merethe, da hun er et mange årigt medlem af klubben. Hun har været medlem siden 1997. De seneste år har hun været initiativtager til at klubben fik etableret et Damehold i Danmarksturneringen, og hun har haft sit virke i Sportsudvalget og bestyrelsen.

Merethe glæder sig til at fortsætte Bos gode arbejde med udvikling af vores klub og til at sætte sit præg på dagligdagen i FGK.

Merethe udtræder samtidigt af bestyrelsen, hvor hun erstattes af suppleant Christian Brangstrup.

Med venlig hilsen

Niels Erlandsen, formand

Bo Jensen stopper

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har modtaget Bo Jensens opsigelse som manager i klubben. Bo har desværre valgt at fratræde sin stilling ved årsskiftet, idet han har fået tilbudt en anden spændende stilling. Bo forbliver dog i klubben som medlem og håber, at han fortsat kan bidrage til klubben via frivilligt arbejde ved udvalgsarbejde eller lignende. Vi ønsker ham held og lykke frem over.

Bestyrelsen vil gerne takke Bo for hans store indsats for Frederikssund Golf Klub, hvor han er kommet med ny inspiration og har igangsat og gennemført flere nye tiltag og har opstillet flere interessante projekter som bestyrelsen kan arbejde videre med.

Bestyrelsen forventer snart at kunne melde nyt ud om bemandingen i sekretariat.

Med venlig hilsen

Niels Erlandsen, formand

Vinterbane fra 24. november

NB! OPDATERET BANESTATUS.
Fra og med fredag, den 24. november kl. 06.00 lukkes alle sommergreens og der spilles udelukkende til vintergreens
Ifølge David overgår vi generelt til VINTERBANE, hvilket også betyder, at der kun må køres med Buggy og Trolley i VINTERSPORET.

Der ligger også vejledning på disken ved ind checkning.

Billede fra 26/11 viser en forkert kørsel. Græsset ødelægges, stråene knækker, når der køres på det ved frost.

Vi er nødt til at beskytte græsset i vinterperioden, ellers får vi ikke en flot bane før meget sent på foråret næste år.

Banearbejde

Øv så gik der lige en hydraulisk slange, godt vi har nogle gode folk at tilkalde.
Tak for hjælpen Søren.

Greenkeeperne er gået i gang med vinter vedligeholdelses arbejde. Alle fairways  bliver priklet.

Regionsgolf 2024

Der er nu åbnet for tilmelding til regionsgolf 2024. FGK skal tilmelde holdene primo januar, og inden da skal vi have et overblik over hvilke spillere og kaptajner, der er til rådighed. Derfor tilmelding snarest og senest 22. dec.

Info og tilmelding på golfbox her.

Vi har fået fondsstøtte

Som led i arbejdet med at skabe og fastholde en fantastisk og hyggelig golfklub, søger vi jævnligt støtte i diverse fonde.

Brand af 1848 Fonden har netop bevilliget 125.000,- kr. til vores om-/udbygning af klubbens Outdoor Træningsstudio samt øvrige Indoor vintertræningsfaciliteter, ikke mindst til glæde for vore juniorer.

Stor tak til fonden.

Momskompensation modtaget

Som det vil være de fleste medlemmer bekendt, forsøger FGK hvert år at blive godkendt til at modtage kompensation fra SKAT for en del af den betalte moms. Vi skal godkendes som almen nyttig forening, hvilket vi kan blive når mindst 100 personer hver donerer 200 kr. til klubben. Kompensationen udbetales til klubben i slutningen af det følgende år.

Vi har opnået dette for 2022 og har også det nødvendige antal i hus for 2023. Tak for det.

Det er af stor betydning for klubben, som netop har modtaget kompensationen for regnskabsåret 2022. Godt 107.000 kr. er modtaget. Penge f.x. har gjort det muligt at indkøbe den nye rough klipper.

Roughen skal klippes

FGK har taget forskud på julen og givet sig selv og medlemmerne en stor gave. Vi har købt og fået leveret en “Rough-klipper” hvilket betyder, at vi fremover selv kan klippe højroughen, endda mere end én gang om året, hvilket hidtil har været en udfordring og kilde til klager.

Allerede i den kommende sæson vil vi således løbende kunne tilbyde både medlemmer og gæster en plejet og klippet rough, så bl.a. bolden er nemmere at finde og muligvis spille, hvis man er så uheldig at lande i høet.

Kvinder og Golf 2024

Successen fra sidste år gentages med et “Kvinder og Golf” hold i 2024.

Der er plads til max. 20 kvinder på holdet, alder underordnet og tilmelding er efter princippet “først til mølle”, så reserver en plads hurtigst muligt. Kurset starter 18. april 2024. Pris 1299 kr./person.

“Kvinder og Golf” er et 8 ugers kursus, som inkluderer låneudstyr, træning med vores pro-trænere, regel- og etikette undervisning samt spil på Nordbanen. Kurset krydres med en “goodie bag”, sociale arrangementer, sjove indslag på indspil banen, golfquiz, lidt godt til ganen og kold Rose’ vin.

Støt op og spred budskabet til veninderne i din omgangskreds.

Klik her for at læse om tilmelding, kontaktpersoner og se hele programmet, når det er klart.

Spil vintergolf

Under mottoet – hygge, frisk luft og vedligeholdelse af golfsvinget, er der åbnet for tilmelding til vintergolf 2023-24. Der spilles 9 huller til sommergreens indtil disse lukkes, og derefter til vintergreens.

Der spilles hver torsdag f.g. 2/11.

Tilmelding kun 100,- kr. for hele turneringen.

Maksimum antal deltagere 80 – efter ”først til mølle” princippet.

Læs mere og tilmeld dig i golfbox her.