Den nye bestyrelse

På generalforsamlingen 13. marts blev Niels Erlandsen genvalgt som formand og Bo Lerche Henriksen genvalgt til bestyrelsen. Desuden ny-valgtes Søren Vilmand og Christian Melholt til bestyrelsen

Se hele bestyrelsen her …

Klub 37+

Klub 37+ er en “Klub i klubben” for medlemmer med handicap 37-54. Formål er at etablere rum for spil og træning sammen med andre på samme spillemæssige niveau og derigennem skabe grobund for et socialt og spillemæssigt netværk.

Medlemskab er gratis det år hvor man får banetilladelse og det efterfølgende år. Herefter koster det 150 kr. Medlemmer med Flex B+ medlemskab betaler greenfee 100 kr. pr. gang for spil på stor bane.

1. og 2. års medlemmer kan i Klub 37+ få 3 x 1 times holdtræning med klubbens Pro. Alle får masser af socialt samvær med andre i samme handicapgruppe.

Indmeldelse i Klub 37+ i GolfBox her

Er du tilmeldt damedag

Tidsfristen for tilmelding er  d. 1 april 2024.

DAMEDAG glæder sig til en fantastisk sæson hvor vi kører både 9-huls og 18-huls turneringer. Vi holder åbningsturnering torsdag d. 11 april 2024, hvor vi spiller Greensome for par over 13 huller, startende kl. 15. Bagefter spiser vi sammen. Tilmelding via golfbox inden d. 7 april. For at være med, skal du være tilmeldt DAMEDAG.

Prøv golf, introkursus

En hel dag, incl. frokost, i Frederikssund Golfklub for kun 295,-. Nu kan dine venner også blive golfvenner!

Der er nemlig åbnet for de populære intro golf kurser, vi har afholdt de seneste år. Foreløbig er der hold på flg. lørdage:

13. april – 4. maj – 11. maj – 18. maj – 1. juni – 8. juni

Kender du nogen, der kunne have lyst at prøve, kan de tilmeldes via FaceBook eller direkte i sekretariatet.

Reception for Casper som nu er PGA golftræner – Tillykke fra bossen!

Lørdag den 30. marts kl. 12.00 til 14.00 i Frederikssund Golfklub.
Kom forbi og ønsk Casper held og lykke med hans nye job i Helsingør Golfklub.

Valg til bestyrelsen

På generalforsamlingen på onsdag 13. marts, skal der vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Her kandidaterne: (se navnene på suppleanter nederst)

Formand, opstillet er:
Niels Erlandsen, modtager genvalg

3 bestyrelsesmedlemmer, opstillet er:
Bo Lerche-Henriksen, modtager genvalg
Christian Melholt
Søren Vilmand

Kandidaterne er blevet bedt om at præsentere sig. Her er de:

Niels Erlandsen

Jeg blev medlem i Frederikssund Golf Klub i 1992 og efter jeg indtrådte i juniorudvalget omkring 2015, har jeg efterfølgende også været suppleant, bestyrelsesmedlem, næstformand og de seneste 2 år formand. Jeg har tidligere også været formand for Regel og amatør-udvalget og medlem i Sportsudvalget.

Privat bor jeg i Frederikssund sammen med min hustru Luise og vores 2 børn, Anna og Gustav, hvor FGK og golf fylder en del, idet vi alle har været medlem i klubben og 3 af os stadig er.

Arbejdsmæssigt har jeg siden 2013 haft egen advokatforretning i Havnegade i Frederikssund, hvorfra jeg tillige driver min ejendomsadministration, som primært administrerer andelsboligforeninger og ejerforeninger. I alt er vi 8 på kontoret. Desuden er jeg certificeret boligadvokat hos Danske BOLIGadvokater og har siden 2009 siddet i foreningens bestyrelse, de seneste 4 år som formand.

Ledelsesmæssigt gennemførte jeg 2017 Stifinders lederuddannelse som har fokus på opbygning af high performance teams og realisering af planlagte mål.

Ved genvalg som formand vil jeg have fokus på et fortsat godt forhold til klubbens samarbejdspartnere, og med hjælp fra de mange frivillige, vores gode greenkeepere, bestyrelsen og alle omkring klubben, fortsætte arbejdet med udvikling af vores klub, herunder vores baner, faciliteter og vores klubmiljø, så vi i respekt for klubbens økonomi har så gode forhold som muligt til glæde for alle i Sjællands hyggeligst golfklub.

Bo Lerche-Henriksen 

I år bliver jeg også 50 år ligesom klubben men jeg har “kun” 15 års jubilæum som FGKer. Min skønne hustru Tina spiller også i klubben og vi bor i Frederikssund by. 

Efter 2 år som nyt medlem af bestyrelsen håber jeg på medlemmernes støtte til et genvalg. Vi har været et godt team med mange forskellige kompetencer og det har jeg allerede lært meget af. Jeg har sat stor pris på den meget tættere tilknytning jeg har fået til klubben og en masse skønne medlemmer. 

Det har været vigtigt for mig at være mere synlig i klubben, så der er tilbragt mange gode timer heroppe. Både som spiller og som “praktisk gris”. 

Jeg har fået ansvaret for driving range og været aktiv i frivillighedsudvalget. Dette arbejde håber jeg på at kunne fortsætte 2 år endnu. Mindst. 

Christian Melholt

Jeg hedder Christian Melholt, 59 år, gift med Helle (spiller også i klubben) og har spillet golf i FGK siden 1997. Jobmæssigt er jeg pilot i SAS.

Jeg er netop startet i baneudvalget, hvor jeg håber, at kunne blive bindeled mellem bestyrelse, medlemmer og greenkeeperteam.

Jeg har i mere end 20 år været frivillig i DGU som medlem af rater-teamet. Hvert år rater og bedømmer vi banerne i Danmark. Gennem dette arbejde har jeg fået en del kontakter med de ansvarlige for regler, baner og handikap systemet. Under ratingen er vi i kontakt med forskellige klubbestyrelser, baneudvalgsformænd og greenkeepere, og får altid en snak om, hvordan andre klubber prioriterer og driver deres klubber. Disse besøg på fremmede baner giver mig en del indsigt og erfaring i, hvad der fungerer hos andre, og jeg kan bringe de ideer videre til vores egen klub.

Vi bruger i FGK sloganet “Sjællands hyggeligste golfklub”, og det er noget der forpligter. Det er vigtigt, at klubben er et sted, vi alle kan lide at være, uanset hvilke ambitioner vi har for vores spil. Vi må ikke glemme, at klubben også er arbejdsplads for mange mennesker. Udover at være et hyggeligt sted at spille golf, skal det også være et hyggeligt, trygt og godt sted at arbejde, og derfor vil jeg prioritere, at hele klubben bliver hørt, lyttet til og accepteret. Alle skal være enige i, at Frederikssund golfklub ER Sjællands hyggeligste golfklub.

– det er målet med mit kandidatur, og det jeg vil arbejde for.

Søren Vilmand

Jeg er 61 år og har boet i Frederikssund i ca. 30 år, gift med Tandlæge Charlotte Pommerencke-Vilmand, sammen har vi 3 døtre. Jeg har været medlem af FGK i 14 år. HCP 23,9.

Uddannelse: Maskinarbejder, Merkonom i organisation & Strategi og eMBA

Karriere: 10 år som servicechef, 10 år som salgs- og servicedirektør (Canon) 5 år som FM direktør (ISS), 4 år som Divisionsdirektør (ISS), og de sidste 4 år til nu administrerende direktør for Det Danske Madhus koncernen. Bestyrelsesformand i 4 koncernrelaterede bestyrelser og medlem af en bestyrelse i Dansk Industri.

Jeg stiller op til bestyrelsen i FGK, da jeg mener, jeg kan bidrage med min store erfaring indenfor strategisk udvikling, kundeservice, skabelse af gode kundeoplevelser, ledelse, bestyrelsesarbejde og forretningsudvikling.

Jeg mener, der i FGK bør fokuseres endnu mere på den gode kundeoplevelse og kundeservice, så vi kan fastholde og tiltrække flere medlemmer og green fee spillere. Bla. via et endnu større fokus på banens udvikling og de forskellige ”touch  points” der møder banens medlemmer og gæster.

Valg af suppleanter.

Iflg. klubbens vedtægter kan der vælges indtil 4 suppleanter. Disse vælges for et år ad gangen. Opstillet som suppleanter er:

Christian Brangstrup
Camilla Kirketerp
Johnny Gaardsøe
Lars Gredsted

Medlemsmødet blev et tilløbsstykke

Den 6. marts deltog ca. 110 medlemmer i medlemsmødet hvoraf ca. 2/3 også havde bestilt Franks dejlige pariserbøf.

De største præsenterede emner var

Info om banen og greenkeepernes planer
Træningstiltag fra Brian
Klubbens 50 års jubilæum og de planlagte jubilæumsaktiviteter
Solcelleprojektet

Herudover lidt info om andre ting og nyt fra sekretariat og bestyrelse.

Der var stor opbakning og interesse for emnerne, og en klar tilkendegivelse af, at det havde været en god og informativ aften, og at man rigtig gerne vil have flere lignende fremover.

Tillykke FGK

FGK  50 års jubilæum.              

Tillykke med jubilæet, som tydeligt aftegner, at vi er en klub i vækst. Vi er en lille gruppe medlemmer tilbage fra Græsetiden, som har spillet golf i mere end 30 år, og således har fulgt klubben og dens fremgang på nærmeste hold, og det vi har set, er glade og hjælpsomme mennesker, der ret hurtigt integreres, hvis de selv vil.

Golf er ikke let, ja jeg vil nok kalde det svært i hvert tilfælde i starten, hvor man kan blive helt slået ud, overvejer om ikke man skulle melde sig ud, men så pludselig kommer en god runde og det bliver sjovt igen. Vi er begunstiget ved at have en flot bane. Det kan vi takke greenkeeperne for, dygtige trænere, som gider os og tror på os, samt en stor flok frivillige, uden hvis arbejde forholdende havde været ganske anderledes. Jeg vil hermed sige tak til klubbens medlemmer for altid at være rede til, når humøret driller, at snuppe en runde eller tage en snak.

Jeg har glædet mig i 33 år over at lege i golfklubben og jeg bliver jo ældre, men det skal ikke hindre mig i at komme der. Man kan jo f.eks. lave noget frivilligt arbejde eller hvad med en putte konkurrence for de ikke-spillende?

I SLIPPER IKKE FOR MIG 

Susanne Ertner, medlem 567

Foråret kommer ..

… og snart skal vi for alvor ud at spille på banen.

Greenkeeperne arbejder på livet løs for at gøre banen klar. Der er gang i masser af ting. Her lidt billeder fra arbejdet med bunkers. På hul 6 sløjfes fairway bunkeren ved træet i venstre side. På hul 5 er de 2 greenbunkers i højre side lagt sammen og så bliver alle bunkerkanter plejet og der lægges nyt sand i.

Kategorier
Redaktionen

Invitation fra Damedagen

Damedagen inviterer til infomøde

Torsdag den 21. marts 2024, kl. 18:30

i Restaurant Egelunden. Ingen tilmelding – bare mød op.

Der informeres om den kommende sæsons aktiviteter og bydes på en øl eller vand. Kom og høre mere om on-line registrering, 9-huls turnering og Åben Damedag.

Læs mere om DAMEDAG på FGK’s hjemmeside.