Jul og nytår 2023

Året rinder ud, sekretariatet er lukket mellem jul og nytår, men der kan stadig spilles på banen og i simulatorerne. Det er tid til at vi alle ønsker hinanden en glædelig jul og et godt nytår. Her kommer formandens jule- og nytårs hilsen ….

Kære FGK-medlem, sponsorer og samarbejdspartnere.

Et år er igen ved at være gået og vi kan se tilbage på et lidt turbulent, men også et godt år for Frederikssund Golfklub.

Turbulent fordi det blev året hvor vores direktør stoppede. Vi fik ansat en ny klubsekretær og ny manager – ad 2 gange! Og vores sekretariat har aldrig været bedre bemandet end det er nu.

Banen har stået rigtig flot i løbet af sæsonen takket være en fantastisk indsats af vore greenkeepere. Vi fik omlagt nogle bunkers, lavet ny green på hul 8 på Nordbanen, nyt studio til vores træner og vi er desuden godt i gang med en række andre forbedringer, nye dræn og afløb fra bunkers, nyt tee-sted på hul 17, klipning af højrough flere gange årligt og meget andet, og vi skal rette en stor tak til vores greenkeepere og utrættelige frivillige.

Der er gennemført hvervekampagner, bl.a. introkurser, ”Kvinder & Golf” og golfens dag med stor succes og vi har derved godt og vel ophævet det frafald af medlemmer, der altid vil være. Også her har mange frivillige i hverveudvalg, juniorudvalg og begynderudvalg lagt en uvurderlig indsats.

Golfmæssigt er der spillet et stort antal golfrunder. Der er afviklet en masse turneringer og kampe i Danmarksturnering og Regionsgolf, og samarbejdet med SGO klubberne har været en stor succes, som fortsætter i 2024. Stor tak til alle de ansvarlige, til klub i klubberne og til turneringsudvalg.

Økonomisk er vi kommet fornuftigt gennem året. Vi har investeret knapt 1 mill. i nye klippe- og andre maskiner og har opgraderet vores simulatorer for knapt ½ mill. De bliver nu brugt flittigt! Medlemstallet er vokset, og støtten fra vore sponsorer er øget gennem sæsonen.

For første gang i klubbens historie har vi modtaget momskompensation. Vi fik 107.000 kr. for en del af den moms, som vi normalt ikke kan få refunderet. Det er resultatet af de donationer á min. 200 kr., som vi har modtaget fra flere end 100 af vores medlemmer. En STOR TAK for det. Vi skal på den igen næste år, og med de store investeringer vi har foretaget i år, giver kompensationen formentligt et endnu større beløb i 2024. Mon ikke vi igen kan samle det nødvendige antal gaver/donationer?

2024 bliver under alle omstændigheder et fantastisk år. Der er en række spændende tiltag i gang. Klub i klubberne, eliten, regionsgolfen og diverse udvalg er i fuld gang med planlægningen, så klublivet kommer til at blomstre. Og ikke mindst, så fejrer FGK 50 års jubilæum. Jubilæumsudvalget planlægger en storslået jubilæumsuge til juni. Det bliver en uge med mange aktiviteter, turneringer og sammenkomster. Glæd Jer!

Vi ser med stor fortrøstning frem til endnu et godt år for Sjællands Hyggeligste Golfklub og ønsker hermed alle vore medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et rigtig godt golf- og nytår 2024.

Niels Erlandsen, formand

Frederikssund Golfklub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *