Kursus for begyndertrænere

Flere udvalg er i gang med at se på aktiviteterne med nye medlemmer i 2024. Begynderudvalget har sammen med Brian Amossen netop afholdt et begyndertrænerkursus i FGK.

Instruktør fra DGU var Martin Schrøder, og på 2½ time kom han med mange gode input til den måde vi modtager og underviser vores nye medlemmer. Vi har nu behov for at bearbejde de mange forslag, så vi i samarbejde i udvalget, og med Brian og hans stab, kan foretage de ændringer, som vi finder relevante i vores arbejde med begyndere i FGK.

Deltagerne var medlemmer i begynderudvalget samt tovholdere for Kvinder og Golf 2024.

Begynderudvalget