Hjemmesiden skal forbedres

Klubbens hjemmeside har længe trængt til forbedring og oprydning.

Der er masser af informationer til medlemmer og gæster på vores hjemmeside. Alt for mange vil nogen nok mene. Og konsekvensen heraf bliver nemt, at det kan være svært at finde rundt efter de rette informationer.

Vi er så heldige, at vi i medlemskredsen har en professionel IT mand, Bent Bjerregaard, som nu har påtaget sig at der kan blive ryddet op. Siden skal forenkles og de mange undersider skal reduceres. Bent driver selvstændig IT firma, som administrerer en lang række hjemmesider. Så han er en erfaren herre på området.

Udover forenklinger på hjemmesiden, er der også stort behov for at informationerne opdateres. Og for at få slettet uaktuelle informationer. Mange af disse informationer kommer fra vore mange forskellige udvalg, og der skal derfor hermed lyde en bøn til alle udvalg, og alle andre med ansvar for klubbens informationer, om at gennemgå informationerne og snarest muligt melde rettelser og slettelser ind.

Rettelser bedes sendt til formand for kommunikationsudvalget, Jørren Kjær, på mail jk@fgkgolf.dk eller tlf. 20710151.