Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til Frederikssund Golfklubs ordinære generalforsamling til afholdelse i restaurant Egelunden
onsdag 13. marts kl. 19.00


Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra diverse udvalg
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Fastsættelse af medlemskontingent samt kurs på andel.
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af formand 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Alle medlemmer i klubben er velkomne. Af hensyn til det praktiske anbefales tilmelding via golfbox, her.
Årsmagasinet 2023/24 indeholdende bl.a. beretninger og regnskab kan læses på klubbens hjemmeside, her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *